Return to site

Կոտայքի մարզ, համայնք Ջրվեժ, գյուղ Ձորաղբյուր հողամաս 0.1642 հա

Կոդ 302-455

· Հողատարածքներ

Վաճառվում է գյուղատնտեսական նշանակության հողամաս Ձորաղբյուր համայնքում: Հողամասի մակերեսը 0.1642 հա է:

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK