Return to site

ՀՀ, ք. Երևան, Բաշինջաղյան 159/1 շենք 26 բն.

Կոդ 101-142

· Բնակարաններ

ՀՀ, ք. Երևան, Բաշինջաղյան 159/1 շենք 26 բն.

Վաճառվում է 3 սենյականոց բնակարան Բաշինջաղյան 159/1 շենք բնակարան 26 հասցեում:Մակերեսը 96.8 քմ.: Գույքը ձեռք բերելու նպատակով բանկը Ձեզ կտրամադրի ցածր տոկոսադրույքով և երկարաժամկետ վարկ:

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK