Return to site

ք. Երևան, Էրեբունի վ/շ, Խաղաղ Դոնի փողոց թիվ 9 շենք

Կոդ 101-1468

· Բնակարաններ

ք. Երևան, Էրեբունի վ/շ, Խաղաղ Դոնի փողոց թիվ 9 շենք

Վաճառվում է բնակարան ք. Երևան, Էրեբունի վ/շ, Խաղաղ Դոնի փողոց թիվ 9 շենք հասցեում, բնակարանի մակերեսը կազում է 43.26 քմ Հեռ.՝ 095-566-665 / 096-566-665

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK