Return to site

ՀՀ, Ք. Երևան, Դեմիրճյան 40 շենք,123 բնակարան

Կոդ 101-160

· Բնակարաններ

ՎՀՀ, Ք. Երևան, Դեմիրճյան 40 շենք,123 բնակարան
Վաճառվում է 4 սենյականոց բնակարան Դեմիրճյան 40շ, 123բն հասցեում: Մակերեսը 73,4 քմ.:Գույքը ձեռք բերելու նպատակով բանկը Ձեզ կտրամադրի ցածր տոկոսադրույքով և երկարաժամկետ վարկ: Հեռ.` 095-566-665 / 096-566-665

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK