Return to site

ք. Երևան, Շենգավիթ Բագրատունյաց փողոց 11 շենք

ՇՏԱՊ \ Կոդ 101-3469

· Բնակարաններ

ք. Երևան, Շենգավիթ Բագրատունյաց փողոց 11 շենք

Վաճառքի է ներկայացված ք Երևան, Բագրատունյաց 11շ, թիվ 13 բնակարանը։ Բնակարանը գտնվում է 5 հարկանի շենքի 2-րդ հարկում, սենյակների քանակը 3, ընդհանուր մակերեսը 90 քմ։ Հեռ.՝ 095-566-665 / 096-566-665

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK