Return to site

Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Օհանյան 66/1

Կոդ 101-3479

· Բնակարաններ

Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Օհանյան 66/1

Հողի մակերեսը՝ 0.0289 հա Շենքի մակերեսը՝ 514 քմ

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK