Return to site

Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Ա. Խաչատրյան փողոց, 28 շենք, թիվ 10 բնակարան

Կոդ 101-3480

· Բնակարաններ

Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Ա. Խաչատրյան փողոց, 28 շենք, թիվ 10 բնակարան

Վաճառվում է բնակարան, որը գտնվում է Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Ա. Խաչատրյան փողոց, 28 շենք, թիվ 10 հասցեում: Բնակարանի մակերեսը 78.02 ք.մ է:

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK