Return to site

Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Լազարյան փողոց թիվ 45 շենք, 3 բնակարան

Կոդ 101-371

· Շուտով-ԱԳ

Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Լազարյան փողոց թիվ 45 շենք, 3 բնակարան
Վաճառվում է բնակարան Վանաձոր քաղաքում: Բնակարանի մակերեսը կազմում է 70.7 քմ: Հեռ.՝ 095-566-665 / 096-566-665

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK