Return to site

Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Մյասնիկյան փողոց, թիվ 18 շենք, թիվ 31 բնակարան

Կոդ 101-372

· Շուտով-ԱԳ

Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Մյասնիկյան փողոց, թիվ 18 շենք, թիվ 31 բնակարան
Վաճառվում է բնակարան Վանաձոր քաղաքում: Բնակարանի մակերեսը՝ 66.74 քմ: Հեռ.՝ 095-566-665 / 096-566-665

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK