Return to site

Վաճառվում է Ք. Երևան, Սարյան 36 շենք, թիվ 41 հասցեմում գտնվող բնակարան

Կոդ 101-4488

· Բնակարաններ

Վաճառվում է Ք. Երևան, Սարյան 36 շենք, թիվ 41 հասցեմում գտնվող բնակարան

Վաճառվում է Ք. Երևան, Սարյան 36 շենք, թիվ 41 հասցեմում գտնվող բնակարան, ընդհանուր մակերեսը կազմում է 80.5 քմ, բնակարանը վերանորոգված է:

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK