Return to site

Վաճառվում է բնակարան, ք. Երևան, Բաշինջաղյան 1 փողոց 15 շենք 50 բնակարան հասցեում

Կոդ 101-6496

· Բնակարաններ

Վաճառվում է բնակարան, ք. Երևան, Բաշինջաղյան 1 փողոց 15 շենք 50 բնակարան հասցեում

Վաճառվում է բնակարան, ք. Երևան, Բաշինջաղյան 1 փողոց 15 շենք 50 բնակարան հասցեում
ք. Երևան, Բաշինջաղյան 1 փողոց 15 շենք 50 բնակարան հասցեում , 14 հարկանի շենքի 13-րդ հարկում վաճառվում է 119 քմ մակերեսով բնակարան: 095-566-665 / 096-566-665

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK