Return to site

ք. Երևան, Կենտրոն համայնք, Մաշտոցի 4, բնակարան 5

Կոդ 101-7497

· Շուտով-ԱԳ

ք. Երևան, Կենտրոն համայնք, Մաշտոցի 4, բնակարան 5

Վաճառվում է բնակարան ք. Երևան, Կենտրոն համայնք, Մաշտոցի 4, բնակարան 5 հասցեում: մակերեսը` 85,7 քմ, նպատակային նշանակությունը բնակելի: Հեռ. 096-566-665, 095-566-665

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK