Return to site

Ք. Երևան, Արաբկիր համայնք, Երզնկյան փողոց թիվ 75 բնակելի տուն

Կոդ 102-1469

· Շուտով-ԱԳ

Ք. Երևան, Արաբկիր համայնք, Երզնկյան փողոց թիվ 75 բնակելի տուն

Վաճառքի է ներկայացծ Ք. Երևան, Արաբկիր համայնք, Երզնկյան փողոց թիվ 75 հասցեում գտնվող բնակելի տունը։ Հող՝ 0.1226 հա, Շենք՝ 691.17 քմ Հեռ՝ 095-566-665 / 095-566-665

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK