Return to site

Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, ք. Մխիթարյան փողոց 2 բնակելի տուն

Կոդ 102-2469

· Առանձնատներ

Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, ք. Մխիթարյան փողոց 2 բնակելի տուն
Դիլիջան քաղաքում վաճառվում է առանձնատուն, շենքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 526 քմ, հողի մակերեսը 0.1204 հա: Հեռ՝ 095-566-665 / 096-566-665

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK