Return to site

Կոտայքի մարզ, Ջրվեժ-2 այգետարածքի 1-ին թաղ., թիվ 30ա այգետնակ և հողամաս

Կոդ 102-392

· Առանձնատներ

Կոտայքի մարզ, Ջրվեժ-2 այգետարածքի 1-ին թաղ., թիվ 30ա այգետնակ և հողամաս
Վաճառվում է այգետնակ և հողամաս Կոտայքի մարզ, Ջրվեժ-2 այգետարածքի 1-ին թաղ., թիվ 30ա հասցեում: Հողամասի մակերեսը 1,100.00քմ, իսկ շենքինը՝ 631.30քմ: Հեռ՝ 095-566-665 / 096-566-665

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK