Return to site

Ք. Երևան, Աջափնյակ Նորաշեն թաղամաս 14/7 բնակելի տուն

Կոդ 102-408

· Շուտով-ԱԳ

Ք. Երևան, Աջափնյակ Նորաշեն թաղամաս 14/7 բնակելի տուն

Վաճառվում է առանձնատուն Ք. Երևան, Աջափնյակ Նորաշեն թաղամաս 14/7 բնակելի տուն հասցեում: Շինության մակերեսը կազմում է 123 քմ, հողի մակերեսը` 0121201 հա: Հեռ. 096-566-665, 095-566-665

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK