Return to site

Տավուշի մարզ, Աչաջուր 35 փողոց 5 բնակելի տուն

Կոդ 102-4484

· Առանձնատներ

Տավուշի մարզ, Աչաջուր 35 փողոց 5 բնակելի տուն
Հող՝ 0.08 հա Շենք շինություններ՝ 171.9 քմ Բնակելի տուն՝ 100.5 քմ Մառան՝ 56 քմ Հավանոց՝ 4 քմ Շվաքարան՝ 11.4 քմ Հեռ՝ 095-566-665 /096-566-665

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK