Return to site

ք. Երևան, Նազարբեկյան թաղամաս 12/11 բնակելի տուն

Կոդ 102-5490

· Առանձնատներ

ք. Երևան, Նազարբեկյան թաղամաս 12/11 բնակելի տուն

Վաճառվում է առանձնատուն ք. Երևան, Նազարբեկյան թաղամաս 12/11 բնակելի տուն հասցեում: Տան մակերեսը կազմում է 166,9 քմ, հողի մակերեսը` 0,02741 հա, առկա պարիսպ` 11,4 քմ: 096 566 665 / 095 566 665

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly