Return to site

Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, ք. Մխիթարյան փողոց 2 բնակելի տուն

Կոդ 102-7506

· Առանձնատներ

Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, ք. Մխիթարյան փողոց 2 բնակելի տուն

Դիլիջան քաղաքում վաճառվում է առանձնատուն, շենքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 526 քմ, հողի մակերեսը` 0.1204 հա:

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK