Return to site

Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Գերենցի փողոց, 4 նրբանցք, 8 բնակելի տուն

Կոդ 102-7507

· Առանձնատներ

Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Գերենցի փողոց, 4 նրբանցք, 8 բնակելի տուն

Վաճառվում է բնակելի տուն, որը գտնվում է Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Գերենցի փողոց, 4 նրբանցք, 8 հասցեում: Հողի մակերեսը 122.11 ք.մ է, շինության մակերեսը` 88.3 ք.մ:

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK