Return to site

Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Գերենցի փողոց, 4 նրբանցք, 8/1 բնակելի տուն

Կոդ 102-7508

· Առանձնատներ

Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Գերենցի փողոց, 4 նրբանցք, 8/1 բնակելի տուն

Վաճառվում է բնակելի տուն, որը գտնվում է Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Գերենցի փողոց, 4 նրբանցք, 8/1 հասցեում: Հողի մակերեսը 62,46 ք.մ է, շինության մակերեսը` 79.2 ք.մ:

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK