Return to site

ՀՀ,Արմավիրի մարզ, գ. Լեռնագոգ,Պ. Սևակի 21/1

Կոդ 103-156

· Հողատարածքներ

ՀՀ,Արմավիրի մարզ, գ. Լեռնագոգ,Պ. Սևակի 21/1

Վաճառվում է բնակավայրերի նշանակության, չորրորդ կարգի անջրդի հողամաս Լեռնագոգ համայնքում: Մակերեսը՝ 2500քմ:Գույքը ձեռք բերելու նպատակով բանկը Ձեզ կտրամադրի ցածր տոկոսադրույքով և երկարաժամկետ վարկ: Հեռ.` 095-566-665 / 096-566-665

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK