Return to site

ՀՀ,Արմավիրի մարզ, գ. Լեռնագոգ

Կոդ 103-159

· Հողատարածքներ

ՀՀ,Արմավիրի մարզ, գ. Լեռնագոգ

Վաճառվում է բնակավայրերի նշանակության, չորրորդ կարգի անջրդի հողամաս Լեռնագոգ համայնքում: Մակերեսը՝ 1000քմ: Գույքը ձեռք բերելու նպատակով բանկը Ձեզ կտրամադրի ցածր տոկոսադրույքով և երկարաժամկետ վարկ: Հեռ.`095-566-665 / 096-566-665

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK