Return to site

ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ. Ջրաբեր

Կոդ 103-165

· Հողատարածքներ

ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ. Ջրաբեր

Վաճառվում է 1252 քմ մակերեսով պտղատու այգի Ջրաբեր համայնքում:Գույքը ձեռք բերելու նպատակով բանկը Ձեզ կտրամադրի ցածր տոկոսադրույքով և երկարաժամկետ վարկ: Հեռ.`095-566-665 / 096-566-665

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK