Return to site

Կոտայքի մարզի գ. Պռոշյան

Կոդ 103-182

· Հողատարածքներ

Կոտայքի մարզի գ. Պռոշյան

Վաճառվում է հասարակական կառուցապատման տարածք` 0,0900 հա մակերեսով, և վարելահող` 0,5899 հա մակերեսով: Հեռ.` 095-566-665 / 096-566-665

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK