Return to site

Վաճառվում է ՀՀ, Տավուշի մ., ք. Դիլիջան, Տ. Պետրոսյան փող. 1-ին նրբ. 11 հողամաս

Կոդ 103-6502

· Հողատարածքներ

Վաճառվում է ՀՀ, Տավուշի մ., ք. Դիլիջան, Տ. Պետրոսյան փող. 1-ին նրբ. 11 հողամաս

Վաճառվում է ՀՀ, Տավուշի մ., ք. Դիլիջան, Տ. Պետրոսյան փող. 1-ին նրբ. 11 հողամաս, մակերեսը` 800քմ, նպատակային նշանակությունը` բնակավայր, գործառնական նշանակությունը` բնակելի կառուցապատման:

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK