Return to site

Վաճառվում է ՀՀ, Տավուշի ք. Դիլիջան, Սարալանջի փող. 6-րդ նրբ. 36 հողամաս

Կոդ 103-6503

· Հողատարածքներ

Վաճառվում է ՀՀ, Տավուշի ք. Դիլիջան, Սարալանջի փող. 6-րդ նրբ. 36 հողամաս

Վաճառվում է ՀՀ, Տավուշի ք. Դիլիջան, Սարալանջի փող. 6-րդ նրբ. 36 հողամաս, մակերեսը` 714 քմ, նպատակային նշանակությունը` բնակավայր, գործառնական նշանակությունը` բնակելի կառուցապատման:

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK