Return to site

ք. Երևան, Բագրատունյաց 69շ., 4

Կոդ 104-440

· Փոքր բիզնես

ք. Երևան, Բագրատունյաց 69շ., 4

Վաճառվում է հասարակական տարածք Բագրատունյաց պողոտայում Հող՝ 0.03504 հա Շենք՝ 331.4 քմ Հեռ՝ 095-566-665 / 096-566-665

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK