Return to site

Երևան, Շենգավիթ, Ծերեթելի 51/18 շենք, թիվ 14 բնակարան 7 Արտաշիսյան փող., 51/18 շենքի, թիվ 14/1 բնակարան

Կոդ 104-6496

· Փոքր բիզնես

Վաճառվում է արտադրական տարածք, Երևան, Շենգավիթ, Ծերեթելի 51/18 շենք, թիվ 14 բնակարան 7 Արտաշիսյան փող., 51/18 շենքի, թիվ 14/1 բնակարան

Վաճառվում է Երևան, Շենգավիթ, Ծերեթելի 51/18 շենք, թիվ 14 բնակարան` գույքի մակերեսը` 27.9 քմ, նպատակային նշանակությունը` բնակելի, օգտագործման նպատակը` բնակարան, և Արտաշիսյան փող., 51/18 շենքի, թիվ 14/1 բնակարան հասցեներում գտնվող անշարժ գույքը` հողի մակերեսը կազմում է 0.00235 հա, գույքի մակերեսը` 23.5 քմ, նպատակային նշանակությունը` բնակավայրերի, օգտագործման նպատակը` խանութի կառուցման համար: Գույքերը վաճառվում են մեկ ընդհանուր լոտով, նախկինում շահագործվել է որպես հացի փուռ: Գույքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 51.4 քմ:

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK