Return to site

ՀՀ, Շիրակի մարզ, Բայանդուր համայնք, 25-րդ փողոց, 1 գյուղ, արտադրական օբյեկտ

Կոդ 104-6497

· Արտադրական տարածքներ

ՀՀ, Շիրակի մարզ, Բայանդուր համայնք, 25-րդ փողոց, 1 գյուղ, արտադրական օբյեկտ

Սարքավորումներ

  • Սառնարանային համակարգ ORXUS և BITZER-35C,
  • Կաթսայատան սարքավորումներ,
  • Բրոյլերի աճեցման հոսքագիծ BKM-3 (10 հատ),
  • Կերախոհանոցային համակարգ,
  • Մորթի արտադրամասի հոսքագիծ Միր Նազար 2000 հատ ժամ:
Գույքի նկարագրությունը
  • Հողի ընդհանուր մակերեսը` 155,069 հա, 
  • Շենք-շինություն (այդ թվում`վարչական շենք, թռչնանոց, տրակտորային կայան, ենթակայան, ինկուբատոր) շուրջ 61.883,03 քմ.,
  • Պարիսպ` 385,82 քմ, 
  • Ինքնակամ շինություն` 2.284,78քմ:
Անշարժ և շարժական գույքերը վաճառվում են մեկ ամբողջական լոտով:
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK