Return to site

ք. Երևան, Արգիշտի փողոց 15 շենք 90 և 91 տարածքներ

Կոդ 104-6499

· Փոքր բիզնես

Ք. Երևան, Արգիշտի փողոց 15 շենք 90 և 91 տարածքներ

Վաճառվում է ք. Երևան, Արգիշտի փողոց 15 շենք 90 և 91 հասցեում գտնվող հասարակական նշանակության տարածք: 

ք. Երևան, Արգիշտի փողոց 15 շենք 90 տարածքի մակերեսը 42ք.մ:

ք. Երևան, Արգիշտի փողոց 15 շենք 91 տարածքի մակերեսը 50ք.մ:  

Գույքերը փաստացի առանձնացված չեն և նպատակահարմար է օգտագործել որպես  մեկ ամբողջական միավոր:  Գույքերի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 92ք.մ:

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK