Return to site

ք. Երևան, Արգիշտի փողոց 15 շենք 90 և 91 տարածքներ

Կոդ 104-6499

· Փոքր բիզնես

ք. Երևան, Արգիշտի փողոց 15 շենք 90 և 91 տարածքներ

Վաճառվում է ք. Երևան, Արգիշտի փողոց 15 շենք 90 և 91 հասցեում գտնվող հասարակական նշանակության տարածք: Ընդհանուր մակերեսը 91,57քմ է:

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK