Return to site

Տավուշի Մարզ, ք. Իջևան, Բլբուլյան փողոց թիվ 75 շենքի 1-ին հարկ N60 ոչ բնակելի տարածք

Կոդ 301-3478

· Փոքր բիզնես

Տավուշի Մարզ, ք. Իջևան, Բլբուլյան փողոց թիվ 75 շենքի 1-ին հարկ N60 ոչ բնակելի տարածք

Վաճառվում է կոմերցիոն տարածք Իջևան քաղաքում, շենքի մակերեսը կազմում է 37.92 քմ: Հեռ՝ 095-566-665 / 096-566-665

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK