Return to site

Ք. Երևան Ծարավ Աղբյուր 55/5, Թիվ 321 տարածք

Կոդ 301-3482

· Փոքր բիզնես

Ք.Երևան, Ծարավ Աղբյուրի փող. 55/5 նորակառույց շենքի առաջին հարկում վաճառվում է հասարակական նշանակության տարածք` Թիվ 321 տարածք` 160,70 քմ: Հեռ` 095-566-665 / 096-566-665

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly