Return to site

ք. Երևան, Կոմիտաս պողոտա 49 շենք, թիվ 31 շինություն

Կոդ 301-354

· Փոքր բիզնես

ք. Երևան, Կոմիտաս պողոտա 49 շենք, թիվ 31 շինություն
Վաճառվում է գործող գեղեցքության սրահ Կոմիտաս պողոտայում: Տարածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 157.8 քմ: Հեռ.՝ 095-566-665 / 096-566-665

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK