Return to site

Ք. Երևան, Կոմիտաս պողոտա 57

Կոդ 301-414

· Շուտով-Բիզնես

Ք. Երևան, Կոմիտաս պողոտա 57
Նպատակային նշանակությունը բնակելի, օգտագործման նպատակը հասարակական 24.4 քմ, առկա է 46.9 քմ մակերեսով ինքնակամ մաս: Հեռ՝ 095-566-665 / 096-566-665

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly