Return to site

Վաճառվում է`Մարզ Լոռի, Վանաձոր ք., Թումանյան փողոց 2/6-2

Կոդ 301-4479

· Փոքր բիզնես

Վաճառվում է`Մարզ Լոռի, Վանաձոր ք., Թումանյան փողոց 2/6-2

Վաճառվում է`Մարզ Լոռի, Վանաձոր ք., Թումանյան փողոց 2/6-2 արռևտրի սրահ հասցեում գտնվող անշարժ գույքը: Հողի մակերեսը կազմում է 0,0034 հա, շենքի մակարեսը` 53,45 քմ, նպատակային նշանակությունը` բնակավայրերի, գործառնական նշանակությունը` հասարակական կառուցապատման: Հեռախոս` 096-56-66-65, 095-56-66-65:

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK