Return to site

Վաճառվում է Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Սևանի փող. թիվ 2/8 հասցեում գտնվող գրասենյակ և հողամաս

Կոդ 301-4482

· Փոքր բիզնես

Վաճառվում է Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Սևանի փող. թիվ 2/8 հասցեում գտնվող գրասենյակ և հողամաս

Վաճառվում է Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Սևանի փող. թիվ 2/8 հասցեում գտնվող գրասենյակ և հողամաս: Նպատակային նշանակությունը` հասարակական, նպատակը` օֆիս-գրասենյակային, հողի մակերեսը` 0.1300հա, շինության մակերեսը` 557.2 քմ:

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK