Return to site

Վաճառվում է անասնաշենք ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Ակնալիճ

Կոդ 301-4484

· Փոքր բիզնես

Վաճառվում է անասնաշենք ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Ակնալիճ

Վաճառվում է անասնաշենք ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Ակնալիճ /չվճարված կադաստրային արժեք` 366.537 ՀՀ դրամ/, հողի մակերեսը կազմում է 0.1157 հա, շինության մակերեսը` 973 քմ:

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK