Return to site

Վաճառվում է պահեստ, անասնաշեն, Արմավիրի մարզ, գյուղ Ակնալիճ

Կոդ 301-4486

· Փոքր բիզնես

Վաճառվում է պահեստ, անասնաշեն, Արմավիրի մարզ, գյուղ Ակնալիճ

Վաճառվում է պահեստ, անասնաշեն, Արմավիրի մարզ, գյուղ Ակնալիճ /չվճարված կադաստրային արժեք` 2.038.080 ՀՀ դրամ/, հողի մակերեսը` 3.860 հա, գույքի ներքին մակերեսը կազմում է 188 քմ, դռները` մետաղական, միջին վիճակ, լուսամուտները` փայտյա շրջանակներով, բավարար վիճակ:

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK