Return to site

Ք. Երևան, Շենգավիթ վ/շ, Նորագավիթ 1-ին փակուղի թիվ 136/2

Կոդ 301-458

· Շուտով-Բիզնես

Ք. Երևան, Շենգավիթ վ/շ, Նորագավիթ 1-ին փակուղի թիվ 136/2
Վաճառվում է կոմերցիոն տարածք Ք. Երևան, Շենգավիթ վ/շ, Նորագավիթ 1-ին փակուղի թիվ 136/2 հասցեում՝ Հողի մակերեսը՝ 0,10458 հա Առևտրի սրահ՝ 240.9 քմ Քարե շինություն՝ 38.6 քմ Օժանդակ շինություն՝ 49.7 քմ Աշխատասենյակ 13.8 քմ Ջրավազան՝ 3.6 քմ Առտրի սրահ 151.9 քմ Սառնարան՝ 5.2 քմ Օժանդակ շինություն 1.5 քմ Ծածկ՝ 92.2 քմ Հեռ՝ 096-566-665 / 095-566-665

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK