Return to site

Ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 65 ա շենք

Կոդ 302-362

· Շուտով-Բիզնես

Ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 65 ա շենք

Տիգրամ Մեծ փողոցում վաճառվում է գրասենյակային տարածքներ: Շենքի ընդհանուր մակերեսը 3103,2 քմ: Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք Հեռ՝ 095-566-665 / 096-566-665

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK