Return to site

Կոտայքի մարզ գ.Նոր-Գյուղ 1-ին փողոց N12

Կոդ 302-389

· Միջին բիզնես

Կոտայքի մարզ գ.Նոր-Գյուղ 1-ին փողոց N12
Վաճառվում է 3 հա մակերեսով հողատարծք գ.Նոր-Գյուղ 1-ին փողոց N 12 հասցեում վրան առկա է Շենք/շինություն 935,7 ք.մ մակերեսով: Հեռ՝ 095-566-665 / 096-566-665

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly