Return to site

ՀՀ Արարատի մարզ, Հովտաշատ համայնք, Բաղրամյան փող. 22 փակ. Թիվ 1, 3, 5 և 7

Կոդ 302-446

· Միջին բիզնես

ՀՀ Արարատի մարզ, Հովտաշատ համայնք, Բաղրամյան փող. 22 փակ. Թիվ 1, 3, 5 և 7

  • Հողի մակերեսը՝ 2 հա,
  • Ջրավազանների ընդհանուր մակերեսը՝  6.034,18 քմ,
  • Շենք շինությունները՝ 285.2 քմ: 

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK