Return to site

ք. Երևան Արշակունյաց 57

ՇՏԱՊ \ Կոդ 303-227

· Խոշոր բիզնես

ք. Երևան Արշակունյաց 57

Շենք շինությունների ընդհանուր արտաքին մակերեսը կազմում է 529.4 քմ, որից`

 • Բոքսեր` 243.70 քմ
 • Աշխատասենյակ` 9.60 քմ
 • Ճաշարան` 26.10 քմ
 • Ավտոլվացման կետ` 58.10 քմ
 • Ներկերի արտ. Սենյակ` 39.80 քմ
 • Սպասարկման սենյակ` 96.60 քմ
 • Ավտոտնակ` 41.90 քմ
 • Հողի մակերեսը կազմում է 0.10177 հա
Առկա են նաև ներքոնշյալ սարքավորումները`
 • Ամորտիզատորի ամբարձիչ PL-TO3, չինական արտադրության
 • Անվադողերի քանդման և հավաքման սարք PL-122IIT, չինական արտադրության
 • Անվադողերի հավասարակշռման սարք PL-1828 չինական արտադրության
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK