Return to site

Հասարակական նշանակության շենք-շինություն, ք. Երևան

ՇՏԱՊ \ Կոդ 303-227

· Խոշոր բիզնես

Ք. Երևան, Արշակունյաց 57 հասցեում վաճառվում է հասարակական նշանակության շենք-շինություն` 529.4 քմ ընդհանուր արտաքին մակերեսով: Գործել է որպես ավտոտեխսպասարկման կայան:

Շենքում առկա է. 

  • Ավտոտեխսպասարկման կետեր` (Бокс для техосмотра)  243.70 քմ,
  • Աշխատասենյակ` 9.60 քմ,
  • Ճաշարան` 26.10 քմ,
  • Ավտոլվացման կետ` 58.10 քմ,
  • Ներկերի արտ. սենյակ` 39.80 քմ,
  • Սպասարկման սենյակ` 96.60 քմ,
  • Ավտոտնակ` 41.90 քմ:

Հողի մակերեսը կազմում է 0.10177 հա:

Շենքում առկա են նաև  հետևյալ սարքավորումները`

  • Ամորտիզատորի ամբարձիչ PL-TO3, չինական արտադրության,
  • Անվադողերի քանդման և հավաքման սարք PL-122IIT, չինական արտադրության,
  • Անվադողերի հավասարակշռման սարք PL-1828, չինական արտադրության:

Տարածքը գտնվում է Արշակունյաց փողոցի բանուկ հատվածում:

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 095 566 665 կամ 096 566 665 հեռախոսահամարներով:

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK