Return to site

Ինքնաթիռ Bombardier CRJ 200

Կոդ 402-193

· Այլ ապրանքներ

ՎԻնքնաթիռ Bombardier CRJ 200
Վաճառվում է ուղևորատար ինքնաթիռ՝ 1998 թ-ի արտադրության: Ինքնաթիռը ձեռք բերելու նպատակով բանկը Ձեզ կտրամադրի ցածր տոկոսադրույքով և երկարաժամկետ վարկ

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly