Return to site

ք.Երևան, Կենտրոն, Թաիրովի փողոց 41/7 տուն

Կոդ 102-405

· Շուտով-ԱԳ

ք.Երևան, Կենտրոն, Թաիրովի փողոց 41/7 տուն

Վաճառվում է բնակելի տուն Երևան քաղաքում, հասցե` Կենտրոն, Թաիրովի փողոց 41/1 տուն: Տան մակերեսը` 149.4 ք.մ.: Առկա է հողամաս, որի մակերեսը կազմում է 0,078317 հա: Հեռ.՝ 095-566-665 / 096-556-665

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK