Return to site

Կոտայքի մարզ, համայնք Ջրվեժ, գյուղ Ձորաղբյուր Ազատության փողոց, թիվ 69/1 հողամաս

Կոդ 302-450

· Հողատարածքներ

Վաճառվում է բնակավայրի   նշանակության հողամաս Ձորաղբյուր համայնքում: Հողամասի մակերեսը 0.015 հա է:

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK