Return to site

Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Դարանի փողոց թիվ 7 բնակելի տուն

Կոդ 102-360

· Շուտով-ԱԳ

Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Դարանի փողոց թիվ 7 բնակելի տուն

ք. Աբովյանում վաճառվում է երկհարկանի առանձնատուն: Հողամասի մակերեսը՝ 0.62 հա Շենքի մակերեսը՝ 1554.45 քմ: Հեռ.՝ 095-566-665 / 096-566-665

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK