Return to site

ք. Երևան Ավան 7 փողոց թիվ 142 բնակելի տուն

Կոդ 102-1471

· Շուտով-ԱԳ

ք. Երևան Ավան 7 փողոց թիվ 142 բնակելի տուն

Վաճառվում է երկհարկանի առանձնատուն ք. Երևան Ավան 7 փողոց թիվ 142 բնակելի տուն հասցեում: Հողի մակերեսը 0.05278 հա, շենքի մակերեսը 266.1 քմ. Հեռ՝ 095-566-665 / 096-566-665

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK