Return to site

ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, գ. Արայի, 1-ին փողոց, 63 բնակելի տուն

 

· Առանձնատներ

ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, գ. Արայի, 1-ին փողոց, 63 բնակելի տուն

  • Հողամասի մակերեսը` 1,510 քմ,
  • Շինության մակերեսը`286.39 քմ,
  • Կաթսայատուն` 3.75 քմ:

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK